SZCZEGÓŁOWE ZASADY I ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA W SALI ZABAW

Wspólnie zadbajmy o to, aby zabawa w Młynku była bezpieczna. Poniżej zebraliśmy informacje o zastosowanych przez nas środkach bezpieczeństwa i higieny, a także najważniejsze zasady, które obowiązują podczas korzystania z Sali Zabaw Młynek.
Sala Zabaw jest gotowy na powrót Twój i Twojej pociechy.

 

 • Czas zamknięcia wykorzystaliśmy na prace serwisowe oraz wdrożenie rozwiązań, które zwiększą bezpieczeństwo podczas korzystania z naszej Sali Zabaw.
 • Wnętrza i wyposażenie poddaliśmy starannej dezynfekcji.
 • Przestrzegamy wytycznych dotyczących maksymalnej liczby osób przebywających na Sali Zabaw. Nasz system umożliwia bieżące śledzenie liczby osób aktualnie przebywających na terenie obiektu.
 • Dostosowaliśmy również dopuszczalną liczbę dzieci i opiekunów biorących udział w przyjęciach urodzinowych.
 • O czystość i higienę w Sali Zabaw na bieżąco dba serwis sprzątający i pracownicy.
 • Personel Sali Zabaw otrzymał akcesoria ochronne. Wprowadziliśmy również zmiany w zasadach pracy (rotacyjny system pracy oraz przebywania w pomieszczeniach socjalnych, kontrola temperatury ciała przed rozpoczęciem zmiany).

Nowe procedury bezpieczeństwa w Sali Zabaw Młynek
Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. Postępuj odpowiedzialnie.

 1. Do sali zabaw może wejść wyłącznie dziecko/opiekun zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku złego samopoczucia należy zostać w domu. W przypadku gorączki, kaszlu i trudności z oddychaniem, należy skontaktować się z lekarzem.
 2. Przy stanowisku personelu może przebywać tylko 1 osoba – uprasza się pozostałych klientów o oczekiwanie na swoją kolej w wyznaczonych strefach z zachowaniem 2 metrowego dystansu .
 3. Należy zdezynfekować ręce przy wejściu do Sali Zabaw. Ułatwi to dozownik, który znajduje się w widocznym miejscu na każdym piętrze budynku . Dzieci są zobowiązane umyć ręce wodą i mydłem.
 4. System weryfikacyjny będzie kontrolował liczbę osób w Sali Zabaw. Zgodnie z wytycznymi, jednocześnie w Sali Zabaw może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni. Informacje znajdują się przy wejściu do obiektu.
 5. Rodzic jest zobowiązany zdezynfekować szafkę w szatni przed i po użyciu.
 6. Szatnie i węzeł sanitarny są dostępne do powszechnego użytku . Rekomendujemy racjonalne korzystanie z urządzeń pamiętając o zachowaniu bezpiecznej odległości 2 m.
 7. Ze względów bezpieczeństwa suszarki nadmuchowe zostają wyłączone czasowo z użytku.
 8. Zgodnie z rozporządzeniem RM, Rodzice, opiekunowie oraz pracownicy Sali Zabaw są zobowiązani zakrywać usta i nos.
 9. Przed wejściem do sali zabaw obowiązuje nakaz zdjęcia obuwia i zmiany skarpetek na czyste, nieużywane, a opiekunowie zobowiązani są do zakładania ochraniaczy na obuwie.
 10. Należy utrzymywać dystans pomiędzy osobami wynoszący minimum 2 metry.
 11. Z usług sali zabaw nie mogą korzystać dzieci, które zamieszkują w domu z osobą przebywającą na kwarantannie lub osobą poddaną izolacji w warunkach domowych.
 12. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie przed wejściem na teren sali i po wyjściu z niej.
 13. Dziecko nie powinno zabierać do sali zabaw swoich zabawek i innych domowych przedmiotów

 

 1. Należy zachować szczególną ostrożność. Uprasza się o ograniczenie ilości rodziców i opiekunów dzieci uczestniczących w imprezach urodzinowych.
 2. W okresie pandemii obowiązują wcześniejsze zapisy pod nr tel. 666845222

­­­­­

Wszystkich stałych klientów prosimy o zrozumienie i przestrzeganie zasad.