Regulamin

REGULAMIN SALI ZABAW MŁYNEK

 1. Sala Zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku do 14 lat.
 2. Dziecko wchodzi do Sali Zabaw tylko w towarzystwie osoby pełnoletniej, w trakcje pobytu pozostaje pod jej ścisłą opieką.
 3. Dzieci wchodzą do sali zabaw w skarpetach.
 4. Okrycia wierzchnie zostawiamy w szatni.
 5. Opiekunów prosimy o zdjęcie dzieciom łańcuszków, kolczyków, okularów oraz innych ostrych i niebezpiecznych przedmiotów mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się dzieci.
 6. Jedzenie i napoje można spożywać tylko przy stolikach.
 7. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia i napojów z zewnątrz.
 8. Wszyscy dorośli zakładają ochraniacze na buty lub chodzą w skarpetach.
 9. Bilet uprawnia do jednorazowego wstępu do Sali Zabaw.
 10. Sala Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione.
 11. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt.
 12. Zadatek, który został wpłacony nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania imprezy.
 13. Klient dokonujący zakupu biletu oświadcz, że zapoznał się z regulaminem Placu Zabaw.

PODCZAS ZABAWY NIE NALEŻY

 • popychać innych dzieci
 • wynosić piłeczek z basenu
 • zjeżdżać głową w dół, skakać ze zjeżdżalni, poruszać się w przeciwnym kierunku zjeżdżalni
 • wnosić zabawek do konstrukcji
 • wspinać się po ściankach konstrukcji
 • wnosić jedzenie i napoje do strefy zabawy
 • niszczyć wyposażenie Sali Zabaw

WAŻNE INFORMACJE

Do sali zapraszamy zdrowe dzieci.
Właściciel oraz Personel Placu Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu.
Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiada opiekun.
Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za nie powstałe na Sali Zabaw.