Regulamin

REGULAMIN SALI ZABAW MŁYNEK

 1. Sala Zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku do 14 lat.
 2. Dziecko wchodzi do Sali Zabaw tylko w towarzystwie osoby pełnoletniej, w trakcje pobytu pozostaje pod jej ścisłą opieką.
 3. Dzieci wchodzą do sali zabaw w skarpetach.
 4. Okrycia wierzchnie zostawiamy w szatni.
 5. Opiekunów prosimy o zdjęcie dzieciom łańcuszków, kolczyków, okularów oraz innych ostrych i niebezpiecznych przedmiotów mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się dzieci.
 6. Jedzenie i napoje można spożywać tylko przy stolikach.
 7. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia i napojów z zewnątrz.
 8. Na terenie Sali Zabaw Młynek bawimy się zawsze w skarpetkach. Dotyczy to także opiekunów.
 9. Bilet uprawnia do jednorazowego wstępu do Sali Zabaw.
 10. Sala Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione.
 11. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt.
 12. Zadatek, który został wpłacony nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania imprezy.
 13. Klient dokonujący zakupu biletu oświadcz, że zapoznał się z regulaminem Placu Zabaw.

PODCZAS ZABAWY NIE NALEŻY

 • popychać innych dzieci
 • wynosić piłeczek z basenu
 • zjeżdżać głową w dół, skakać ze zjeżdżalni, poruszać się w przeciwnym kierunku zjeżdżalni
 • wnosić zabawek do konstrukcji
 • wspinać się po ściankach konstrukcji
 • wnosić jedzenie i napoje do strefy zabawy
 • niszczyć wyposażenie Sali Zabaw

WAŻNE INFORMACJE

Do sali zapraszamy zdrowe dzieci.
Właściciel oraz Personel Placu Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu.
Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiada opiekun.
Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za nie powstałe na Sali Zabaw.